Community Finance Hulp van je (groot)ouders bij de financiering van je huis

Finance

Hulp van je (groot)ouders bij de financiering van je huis

Datum: 01-05-2023 | 14.04uur
Jubelton
Deel dit item in jouw netwerk:

Een eigen huis kost geld. Veel geld. Of je nou een eigen huis wilt kopen of verbouwen, je hebt hoe dan ook een flink budget nodig. Om jongeren bij het financieren van een eigen huis te helpen introduceerde de overheid in 2013 de jubelton. Dat is een maatregel waarbij ouders of grootouders een eenmalige belastingvrije schenking kunnen doen. Deze regeling wordt vanaf 2023 aangepast. In dit artikel lees je wat je kunt doen.

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de jubelton van € 106.671 verlaagd naar € 27.231 en per 1 januari 2024 wordt de jubelton volledig afgeschaft. Eigenlijk betekent de verlaging per 2023 al dat de jubelton volgend jaar grotendeels wordt afgeschaft, omdat ouders of grootouders sowieso al een eenmalige belastingvrije schenking van € 27.231 aan kinderen mogen doen. Het kabinet hoopt dat op deze manier de ongelijkheid op de woningmarkt vermindert.

Wat zijn je mogelijkheden in 2022?

Nog tot en met 31 december 2022 kan je gebruikmaken van de ruime vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning. Je ouders of grootouders kunnen je € 106.671 schenken voor een eigen woning, zonder schenkbelasting te betalen. Houd hierbij rekening met een aantal voorwaarden:

  • Jij en/of je partner is tussen de 18 en 40 jaar;
  • Je besteedt de schenking aan je eigen huis of gebruikt ‘m om een eigen huis te financieren;
  • De schenking is onvoorwaardelijk en kan alleen worden ontbonden als je niet voldoet aan de vereisten van de schenkingsvrijstelling;
  • Dien een aangifte schenkbelasting in waarin een beroep op de vrijstelling wordt gedaan;
  • Bestaat de schenking uit een bedrag in geld, dus niet in natura, dan moet de schenking werkelijk zijn betaald door de schenker;
  • Je besteedt de schenking uiterlijk in twee kalenderjaren, die volgen op het jaar van de schenking. Het is nog onduidelijk of deze termijn wordt verkort of bij de afschaffing al vervalt;
  • Jij of je partner heeft de verhoogde vrijstelling niet eerder gebruikt op een ontvangen schenking van dezelfde schenker.

Belastingvrij schenken in 2022

Dit is het laatste jaar dat je ouders of grootouders fiscaal gunstig een schenking voor je eigen woning kunnen doen. Gezien de ontwikkelingen kunnen ze dat het beste dit jaar nog doen. Houd er hierbij rekening mee dat:

  • De schenking werkelijk aan jou moet worden betaald;
  • De schenking uiterlijk in de twee kalenderjaren volgend op 2022 van de schenking wordt besteed. Als ze in 2022 een schenking doen, dan moet de schenking uiterlijk op 31 december 2024 worden besteed aan jouw woning. Het is nog onduidelijk of het kabinet deze termijn wil verkorten.

Belastingvrij schenken in 2023

In 2022 en 2023 mogen ouders in één keer maximaal 27.231 euro belastingvrij schenken. Als je partner tussen de 18 en 40 jaar is maar jijzelf niet, mag het ook. Je mag zelf weten hoe je dit geld besteedt. De vrijstelling is maar één keer inzetbaar.

Belastingvrij schenken vanaf 2024

Er geldt vanaf 1 januari 2024 geen fiscaal gunstige regeling meer om belastingvrij te schenken voor de eigen woning.

Belaste schenking
Het is het meest eenvoudig om een schenking te doen die is belast en daarover de verschuldigde schenkbelasting af te dragen. In dat geval kan je gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling (€ 5.677 in 2022) in de relatie ouder – kind. Het restant van de schenking is in die relatie belast met 10% schenkbelasting. Eenmaal in het leven van een kind mag de verhoogde vrijstelling van € 27.231 worden benut. Deze blijft dus bestedingsvrij.

Familielening
Een mogelijk alternatief is de familielening. Dit houdt in dat – in de meeste gevallen – (groot)ouders een lening verstrekken aan hun kind. De kinderen zijn rente en aflossing aan de ouders verschuldigd. Ouders kunnen ervoor kiezen om jaarlijks een bedrag (bestaande uit rente en/of aflossing) terug te schenken. Voor deze ‘terugschenking’ kan je de jaarlijkse schenkingsvrijstelling benutten. Het voordeel hiervan is dat het kind rente heeft betaald op een eigenwoningschuld en daardoor renteaftrek heeft. Een mogelijk nadeel is dat de vordering bij ouders opgenomen wordt in box 3.

Schriftelijke overeenkomst

Het is niet verplicht, maar je kunt er voor kiezen een overeenkomst van schenking op te stellen. In deze overeenkomst kun je allerlei aanvullende bepalingen opnemen. Bijvoorbeeld de ontbindende voorwaarde dat de schenking wordt teruggedraaid voor zover niet wordt voldaan aan de vereisten van de vrijstelling. Op deze manier voorkom je dat de verkrijger over een (gedeelte) van de schenking schenkbelasting is verschuldigd als de schenking bijvoorbeeld nog niet volledig is besteed aan de eigen woning. Je kunt uiteraard ook de dan nog verschuldigde schenkbelasting afdragen of in een later jaar alsnog een schenking doen. Maar je kunt ook denken aan een uitsluitingsclausule in de overeenkomst waarmee de schenking niet in de gemeenschap van goederen valt.

Wil je weten wat jouw opties zijn, dit jaar of vanaf 2023? Wij denken graag met je mee. Neem contact op met Schipper Accountants via 0113 - 23 94 00 of mail naar info@schipperaccountants.nl

Cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan je en kunnen sommige voorkeuren niet worden bewaard.

Blijf op de hoogte.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Je hoeft helemaal niks te missen! Volg ons onze socials, en schrijf je in voor onze updates.

Voornaam *
Achternaam *
Email *

Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen
De netwerkorganisatie van Zeeuws-Vlaanderen


Postbus 171

4500 AD Oostburg
+31 115 700 540
info@rootzz.nl

www.rootzz.nl

Cookie instellingen
Functionele Cookies
Logo Rootzz

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.